یادگیری و تقویت گرامر انگلیسی

 

تیم های کافه جامع ترین منابع را از مجموعه های یادگیری گام به گام تا نکات گرامر انگلیسی برای دانش آموزان و زبان آموزان برای بهبود مهارت های گرامر انگلیسی خود جمع اوری و ایجاد کرده است. ما بیش از 250 موضوع مکالمه از سطوح مبتدی تا پیشرفته داریم. ما همچنین دروس گرامر را در 7 سطح به اضافه دو دسته برای ضمایر و حروف اضافه سازماندهی کرده ایم. دروس ارائه شده در برنامه مهارت‌های گرامر انگلیسی ما می‌تواند برای آماده‌سازی بسیاری از آزمون‌های رایج زبان مانند آیلتس و تافل استفاده شود.

برای استفاده بهینه از برنامه مهارت‌های گرامر انگلیسی ما، باید با یک سطح گرامر شروع کنید و تمام سری‌های آن را به پایان برسانید، سپس به سطح بعدی بروید. اگر در زمینه مهارت های گرامر یا نوشتاری خود به کمک نیاز دارید، همیشه می توانید از خدمات تدریس خصوصی زبان انگلیسی ما استفاده کنید.