آموزش افعال حال آینده

 

هنگامی که قصد مکالمه و صحبت کردن به زبان انگلیسی را دارید، آشنایی با انواع زمان در مکالمه انگلیسی و استفاده از افعال مناسب بسیار مهم و کلیدی است. در واقع باید گفت در صورتی که بتوانید افعال مناسب را در زمان و مکان مناسب به کار ببرید، افراد دیگر به خوبی متوجه منظور شما خواهند شد. اما در غیر این صورت صحبت‌های شما هیچ معنا و مفهوم خاصی نخواهند داشت.

 

درک زمان آینده در زبان انگلیسی

به عنوان یک زبان‌آموز، درک نحوه صحبت کردن در مورد اتفاقات آینده در زبان انگلیسی بسیار مهم است. زمان آینده به ما کمک می‌کند تا درباره آنچه قرار است رخ دهد یا برنامه‌های آینده‌مان صحبت کنیم. بیایید در این مقاله ، جزئیات زمان آینده و انواع مختلف آن و چگونگی مکالمه انگلیسی حال آینده را بررسی کنیم.

 

1. آینده ساده

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی عمدتاً برای بیان اعمالی که در آینده رخ خواهند داد استفاده می‌شود. این زمان ساده و مستقیم است و معمولاً در مکالمات، وعده‌ها، پیش‌بینی‌ها و تصمیمات لحظه‌ای به کار می‌رود.

 

2. ساختار زمان آینده ساده

زمان آینده ساده با استفاده از فعل کمکی “will” و سپس شکل پایه‌ی فعل اصلی ساخته می‌شود. فرمول ساده‌ی آن به شکل زیر است:

فعل اصلی + will + فاعل

 

برای مثال:

 • I will go to the store.
 • من به فروشگاه خواهم رفت.
 • She will call you tomorrow.
 • او فردا به شما زنگ خواهد زد.

 

3. ساختار جملات سوالی در زمان آینده

برای ساختن جملات سوالی در زمان آینده ساده، فاعل و فعل کمکی “will” را معکوس می‌کنیم. ساختار آن به شکل زیر است:

فعل پایه  + فاعل + Will

 

مثال‌ها:

 • Will you attend the meeting?
 • آیا در جلسه شرکت خواهید کرد؟
 • Will they come to the party?
 • آیا آنها به مهمانی خواهند آمد؟

 

4. ساختار جملات منفی در زمان آینده ساده

برای ساختن جملات منفی در زمان آینده ساده، “not” را بعد از “will” اضافه می‌کنیم. شکل کوتاه آن “won’t” است. به این شکل:

فعل پایه + will not + فاعل

will not=(won’t)

 

مثال‌ها:

 • I will not (won’t) eat that.
 • من آن را نخواهم خورد.
 • They will not (won’t) join us.
 • آنها به ما نخواهند پیوست.

 

5. ساختار مجهول آینده ساده در انگلیسی

در جملات مجهول، تمرکز روی عمل و دریافت‌کننده عمل است، نه کسی که آن را انجام می‌دهد. ساختار برای زمان آینده ساده در حالت مجهول به این شکل است:

 

گذشته فعل + will be + فاعل

 

مثال‌ها:

 • The report will be completed by tomorrow.
 • گزارش تا فردا تکمیل خواهد شد.
 • The car will be repaired soon.
 • ماشین به زودی تعمیر خواهد شد.

 

6. کاربردهای “Will”

“Will” در زمینه‌های مختلف بسیار کاربرد دارد:

 • وعده‌ها:

I will help you with your homework من در تکالیف به شما کمک خواهم کرد.

 • تصمیمات لحظه‌ای:

من آن را برای شما خواهم گرفت. I’ll get that for you.

 • پیش‌بینی‌ها:

فردا باران خواهد بارید. It will rain tomorrow.

 • پیشنهادات:
 • من کیسه‌هایتان را حمل خواهم کرد. I will carry your bags.

 

7. استفاده از “Be Going To” برای برنامه‌های آینده

“Be going to” یکی دیگر از روش‌های صحبت کردن در مورد اتفاقات آینده است، به‌ویژه وقتی برنامه یا قصدی دارید. ساختار به این شکل است:

 

فعل پایه + am/is/are + going to + فاعل

 

مثال‌ها:

 • I am going to study for the exam.
 • من قصد دارم برای امتحان مطالعه کنم.
 • They are going to visit their grandparents.
 • آنها قصد دارند به دیدار پدربزرگ و مادربزرگ خود بروند.

 

8. استفاده از “Shall” برای زمان آینده

“Shall” بیشتر در انگلیسی بریتانیایی استفاده می‌شود و نسبت به “will” کمی رسمی‌تر است. بیشتر با “I” و “we” برای پیشنهادات یا قول‌ها به کار می‌رود.

مثال‌ها:

  • Shall we dance?
 • آیا می‌رقصیم؟
 • I shall return by noon.
 • من تا ظهر باز خواهم گشت.

 

9. نکات زمان آینده ساده انگلیسی

 • استفاده از “will” برای تصمیمات لحظه‌ای:

آه، باران می‌آید! من یک چتر می‌برم. Oh, it’s raining! I will take an umbrella.

 • استفاده از “be going to” برای اتفاقات برنامه‌ریزی شده:

من قصد دارم ماه آینده یک شغل جدید شروع کنم. I am going to start a new job next month.

 • “Shall” برای پیشنهادات رسمی:

آیا جلسه را آغاز کنیم؟ Shall we begin the meeting?

 

10. افعال رایج در زمان آینده ساده

در اینجا برخی از افعال که معمولاً در زمان آینده ساده به کار می‌روند آمده است:

go: I will go to the market من به بازار خواهم رفت

 

come: She will come tomorrow او فردا خواهد آمد

 

see: We will see a movie tonight ما امشب یک فیلم خواهیم دید

 

buy: They will buy a new car آنها یک ماشین جدید خواهند خرید

 

11. متن انگلیسی در مورد آینده

از متن نمونه زیر می توانید برای مکالمه انگلیسی حال آینده استفاده کنید.

 

In the future, we will see significant advancements in technology. People will travel to space more frequently, and perhaps, we will have colonies on other planets. Our daily lives will be transformed by artificial intelligence, which will assist us in making decisions and performing tasks efficiently. The future holds endless possibilities, and it’s exciting to imagine what will come next.

 

ترجمه:

 

در آینده، ما شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در فناوری خواهیم بود. مردم به دفعات بیشتری به فضا سفر خواهند کرد و شاید ما مستعمراتی در سایر سیارات خواهیم داشت. زندگی روزمره ما توسط هوش مصنوعی دگرگون خواهد شد که به ما در تصمیم‌گیری و انجام کارها به صورت کارآمد کمک خواهد کرد. آینده مملو از امکانات بی‌پایان است و تصور آنچه در آینده خواهد آمد، هیجان‌انگیز است.

 

12. متن انگلیسی در مورد اهداف آینده

از متن حال آینده زیر می توانید برای مکالمه انگلیسی اهداف آینده استفاده کنید.

 

Looking ahead, my goals are clear. I am going to complete my degree and pursue a career in environmental science. I will work on projects that promote sustainability and aim to make a positive impact on the planet. Additionally, I plan to travel to various countries to learn about their cultures and how they tackle environmental issues. My future is bright, and I am committed to achieving my aspirations.

 

ترجمه:

نگاه به آینده، اهداف من مشخص است. من قصد دارم مدرکم را به پایان برسانم و به دنبال شغلی در علوم محیط زیست بروم. من روی پروژه‌هایی که به پایداری کمک می‌کنند کار خواهم کرد و هدفم ایجاد تاثیر مثبت بر روی سیاره است. علاوه بر این، قصد دارم به کشورهای مختلف سفر کنم تا درباره فرهنگ‌های آنها و نحوه برخورد آنها با مسائل زیست‌محیطی بیاموزم. آینده من روشن است و من متعهد به دستیابی به آرزوهایم هستم.

 

13. متن انگلیسی در مورد شغل آینده

از متن حال آینده زیر می توانید برای مکالمه انگلیسی شغل آینده استفاده کنید.

 

In the coming years, I see myself working as a software developer at a leading tech company. I will develop innovative applications that improve people’s lives. I am going to continue learning and upgrading my skills to stay ahead in the field. I envision a future where I contribute to groundbreaking projects that shape the technology landscape.

 

ترجمه:

در سال‌های آینده، خودم را به عنوان یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار در یک شرکت فناوری پیشرو می‌بینم. من برنامه‌های نوآورانه‌ای توسعه خواهم داد که زندگی مردم را بهبود بخشد. من قصد دارم به یادگیری و ارتقاء مهارت‌هایم ادامه دهم تا در این حوزه پیشرو بمانم. آینده‌ای را تصور می‌کنم که در آن به پروژه‌های پیشگامانه‌ای که چشم‌انداز فناوری را شکل می‌دهند، کمک خواهم کرد.

 

14. متن انگلیسی با آینده استمراری

از متن زیر می توانید برای مکالمه انگلیسی حال آینده استمراری استفاده کنید.

 

This time next year, I will be studying for my finals at university. I will be working hard to ensure I pass all my exams with flying colors. At the same time, I will be planning my summer trip to Europe, where I will be exploring new cultures and gaining new experiences. It’s going to be a busy and exciting time!

 

ترجمه:

این زمان سال آینده، من در حال مطالعه برای امتحانات نهایی در دانشگاه خواهم بود. من سخت کار خواهم کرد تا اطمینان حاصل کنم که همه امتحاناتم را با موفقیت می‌گذرانم. در همین زمان، من در حال برنامه‌ریزی برای سفر تابستانی به اروپا خواهم بود، جایی که فرهنگ‌های جدید را کشف خواهم کرد و تجربه‌های جدیدی کسب خواهم کرد. این زمان بسیار شلوغ و هیجان‌انگیزی خواهد بود!

 

در نتیجه:

با درک و تمرین این جنبه‌ها از زمان آینده، می‌توانید با اعتماد به نفس درباره برنامه‌ها، پیش‌بینی‌ها و نیت های خود در زبان انگلیسی صحبت کنید. به تمرین ادامه دهید و به زودی قادر خواهید بود تا به راحتی افکار خود درباره آینده را بیان کنید!

برای مطالعه جامع تمامی زمانها در انگلیسی می توانید مقالات قواعد گام به گام های کافه را مطالعه کنید.