آموزش حروف اضافه در زبان انگلیسی

 

افرادی که در مسیر یادگیری زبان انگلیسی قرار می‌گیرند، با چالش‌ها و مسائل مختلفی مواجه می‌شوند. برخی از این مسائل نیز از چنان اهمیتی برخوردار هستند که به صورت قابل توجهی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و راه حل‌های مختلفی نیز برای آنها ارائه شده است.

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش‌ها و موضوعات در این زمینه، استفاده درست حروف اضافه در نوشتار و مخصوصا مکالمه به زبان انگلیسی است. چه جزء کسانی باشید که در ابتدای مسیر یادگیری زبان انگلیسی هستند و چه از آن دسته افرادی باشید که مدت طولانی به مطالعه و یادگیری زبان انگلیسی مشغولید، می‌دانید که در نهایت برای آموزش مکالمه انگلیسی در خانه بایستی درک جامع و درستی از حروف اضافه انگلیسی و استفاده آن در موقعیت‌های مختلف، را داشته باشید.

حروف اضافه جزء جدایی ناپذیر زبان انگلیسی هستند و برای اتصال کلمات و عبارات در یک جمله استفاده می شوند. اگر به دنبال بهبود مهارت های زبان انگلیسی خود هستید، درک نحوه استفاده صحیح از حروف اضافه ضروری است. در این راهنمای جامع، ما تمام حروف اضافه ضروری در زبان انگلیسی را پوشش داده ایم و مثال‌های زیادی برای کمک به شما در استفاده از آنها ارائه دادیم.

 

فهرست محتوا

 • حروف اضافه چیست؟
 • انواع حرف اضافه
 • استفاده از حرف اضافه
 • حروف اضافه رایج در زبان انگلیسی
 • حروف اضافه زمان
 • حرف اضافه مکان
 • حروف اضافه محل
 • جمع بندی

 

حروف اضافه چیست؟

حروف اضافه کلماتی هستند که برای پیوند یک اسم یا ضمیر به سایر کلمات در یک جمله استفاده می شوند. حروف اضافه معمولاً برای نشان دادن رابطه بین اسم یا ضمیر و سایر کلمات جمله مانند مکان، زمان یا جهت استفاده می شوند. برخی از حروف اضافه رایج در زبان انگلیسی عبارتند از: at” ، “on” “in” ، “for” ، “with و “by” .

 

انواع حرف اضافه

حروف اضافه انواع مختلفی دارند، از جمله حروف اضافه ساده، مرکب و عبارتی.

 • حروف اضافه ساده، حروف اضافه تک کلمه ای هستند، مانند “in” . “on” و “at” .
 • حروف اضافه مرکب از دو یا چند کلمه مانند “according to” ، “in spite of” و “because of” ساخته می شوند .
 • حروف اضافه عبارتی از یک فعل و یک حرف اضافه مانند «look at» ، «put up» و «get along with» ساخته می‌شوند .

 

استفاده از حرف اضافه

توجه به زمینه ای که حروف اضافه در آن استفاده می شود مهم است، زیرا معانی آنها بسته به کلماتی که با آنها استفاده می شود می تواند تغییر کند. به عنوان مثال، حرف اضافه “in” می تواند به معنای “درون” یا “داخل” باشد که با یک مکان مانند “in the house” استفاده شود. همچنین زمانی با یک چارچوب زمانی استفاده می شود، مانند “in the morning”

 

حروف اضافه رایج در زبان انگلیسی

در اینجا لیستی از رایج ترین حروف اضافه در زبان انگلیسی به همراه معانی و مثال های آنها آمده است:

“At”:برای نشان دادن یک مکان یا نقطه خاص در زمان استفاده می شود

, مانند : “at the bus stop” or “at 3 o’clock”.

“On”: برای نشان دادن یک سطح یا شی خاص

مانند “on the table” or “on the wall”

“In”: برای نشان دادن یک مکان یا ظرف خاص

“in the house” or “in the bag”.

“For”: برای نشان دادن یک هدف یا مدت زمان خاص، مانند

“for dinner” or “for three hours”.

“With”: برای نشان دادن یک همراه یا ابزار استفاده می شود، مانند

“with my friend” or “with a pen”.

“By”: برای نشان دادن روش یا وسیله ای مانند

“by car” or “by mail”.

 

حروف اضافه زمان

حروف اضافه زمان برای نشان دادن یک نقطه خاص در زمان یا مدت زمان استفاده می شود. برخی از حروف اضافه زمانی در زبان انگلیسی عبارتند از: “at” ، “on” ، “in” ، “during” و “for” .

 • “At”: برای نشان دادن یک نقطه خاص از زمان، مانند “at 3 o’clock” استفاده می شود.
 • “On”: برای نشان دادن یک روز یا تاریخ خاص، مانند “on Monday” یا “on October 31st” استفاده می شود.
 • “In”: برای نشان دادن یک ماه، سال یا دوره زمانی خاص، مانند “in February” یا “in 2021” استفاده می شود.
 • “During”: برای نشان دادن یک رویداد یا فعالیت خاص، مانند “during the movie” یا “during the holiday.” استفاده می شود.
 • “For”: برای نشان دادن مدت زمان خاص، مانند “for two hours” یا “for six months.” استفاده می شود.

مثال ها:

The store is closed on Sundays.

We’re going on vacation in July.

I’ll be busy during the meeting.

I’ll be away for a week.

 

حرف اضافه موقعیت

حروف اضافه موقعیت برای نشان دادن یک مکان یا موقعیت خاص استفاده می شود. برخی از حروف اضافه متداول موقعیت در زبان انگلیسی عبارتند از “at”، “on”، “in”، “by”، “near” و “side”.

 • “At”: برای نشان دادن یک مکان یا نقطه خاص، مانند “at the bus stop” استفاده می شود.
 • “On”: برای نشان دادن یک سطح یا شی خاص، مانند “on the table” استفاده می شود.
 • “In”: برای نشان دادن یک مکان یا ظرف خاص، مانند “in the house” استفاده می شود.
 • “By”: برای نشان دادن نزدیکی استفاده می شود، مانند “by the door”
 • “Near”: برای نشان دادن نزدیکی استفاده می شود، مانند “near the store”
 • “Beside”: برای نشان دادن موقعیت در کنار چیزی مانند “beside the bed” استفاده می شود.

مثال ها:

I’ll meet you at the park.

The cat is sleeping on the couch.

I left my keys in my bag.

The store is by the post office.

The museum is near the zoo.

He stood beside me

 

حروف اضافه مکان

حروف اضافه مکان برای نشان دادن جهت یا حرکت یک شی یا شخص استفاده می شود. برخی از حروف اضافه متداول مکان در انگلیسی عبارتند از “to”، “از”، “toward”، “into” و “onto”.

 • “To”: برای نشان دادن حرکت یا جهت به سمت یک مکان خاص، مانند “to the store” استفاده می شود.
 • “From”: برای نشان دادن حرکت یا جهت دور از یک مکان خاص، مانند “from the store” استفاده می شود.
 • “Toward”: برای نشان دادن حرکت یا جهت به سمت یک مکان خاص، مانند “toward the store” استفاده می شود.
 • “Into”: برای نشان دادن حرکت یا جهت به سمت داخل یک مکان خاص، مانند “into the house” استفاده می شود.
 • “Onto”: برای نشان دادن حرکت یا جهت به سمت سطح یک جسم خاص، مانند “onto the table” استفاده می شود.

مثال ها:

I’m going to the store.

He’s coming from work.

She’s walking toward the park.

He threw the ball into the yard.

She put the book onto the shelf.

 

 در سایت های کافه بیش از ۷۰ درس رایگان برای آموزش جامع حروف اضافه انگلیسی وجود دارد. برای جزئیات و فهرست عناوین ۷۰ درس اینجا کلیک کنید.

 

جمع بندی 

در نتیجه، حروف اضافه جزء ضروری زبان انگلیسی هستند و برای اتصال کلمات و عبارات در یک جمله استفاده می شوند. با درک انواع مختلف حروف اضافه و معانی و کاربردهای مختلف آنها، می توانید مهارت های زبان انگلیسی خود را بهبود بخشید و ارتباط موثرتری برقرار کنید. چه مبتدی در یادگیری زبان انگلیسی باشید و چه یک سخنران پیشرفته که به دنبال تنظیم دقیق دستور زبان خود هستید، این راهنمای جامع در مورد حروف اضافه در زبان انگلیسی منبع مفیدی است که می توانید در جعبه ابزار یادگیری زبان خود داشته باشید. اینجا متوقف نشو! منابع گسترده یادگیری زبان های کافه را کاوش کنید و اولین گام های خود را در جهت تسلط با ما بردارید.