یادگیری و تسلط به زبان انگلیسی

تیم های کافه جامع ترین منابع مربوط به عبارات، جملات، اصطلاحات، ضرب المثل ها، عامیانه و کلمات انگلیسی را برای تسلط دانش آموزان و زبان آموزان به زبان انگلیسی گردآوری کرده است. ما بیش از 1000 کلمه و عبارت از سطح مبتدی تا پیشرفته داریم. ما همچنین درس های اصطلاحی را در دسته های مختلف مکالمه سازماندهی کرده ایم.