مشارکت تجاری

ما بسیار سریع در حال رشد هستیم، بنابراین همیشه آماده همکاری با افراد و مشاغل همفکری هستیم که چشم انداز و ماموریت ما را به اشتراک می گذارند. برای این منظور، اگر شما یک نهاد بین‌المللی، تأثیرگذار یا یک نهاد تجاری با چشم‌انداز مشارکت B2B هستید، مایلیم از شما بشنویم. بنابراین پیشنهاد مشارکت خود را با تماس با ما از طریق برنامه ما مطرح کنید و تا چند روز دیگر با شما تماس خواهیم گرفت.