Learn popular American slang
HiCafe learn & practice American slang

های کافه  رایج ترین زبان های عامیانه ای را که توسط آمریکایی به صورت روزانه استفاده می شود را گردآوری کرده است. عبارات عامیانه ای که در درس های زیر پوشش داده می شوند (به ترتیب حروف الفبا مرتب شده اند.) بیشتر عبارات انگلیسی آمریکایی هستند. ما به شما پیشنهاد می کنیم که آنها را به صورت روزانه مانند یادگیری 3 زبان عامیانه در روز یاد بگیرید و تمرین کنید. همچنین تا حد امکان از این عامیانه در مکالمه یا تمرینات گفتاری خود استفاده کنید.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

تدریس یک به یک زبان انگلیسی

اگر برای استفاده از زبان های عامیانه در صحبت کردن خود به کمک نیاز دارید یا فقط به دنبال یک معلم آنلاین مکالمه انگلیسی برای تمرین مکالمه انگلیسی هستید، می توانید با مراجعه به صفحه تدریس خصوصی زبان انگلیسی ما، یکی از معلمان خصوصی زبان انگلیسی ما را استخدام کنید و درخواست خود را ارسال کنید. هنگام ارسال درخواست، حتما سطح مکالمه را ذکر کنید.

 

مهارت های انگلیسی مرتبط

می توانید از زبان های عامیانه که در درس های ما یاد گرفته اید برای بهبود مهارت های مکالمه و شنیداری خود استفاده کنید. برای تمرین زبان های عامیانه که یاد گرفتید، می توانید آموزش مکالمه انگلیسی ما را به صورت گام به گام دنبال کنید یا درس های شنیداری انگلیسی ما را تمرین کنید. همچنین، برای یادگیری بیشتر عبارات و عبارات انگلیسی می توانید از درس های زیر دیدن کنید: